250 بازدیدها 3 نظرات

روش های جدید بافت موی زنانه به سبک های 2012

از در مارس 19, 2012
 

روش های جدید بافت موی زنانه به سبک های 2012

 

وقتی به بافت ساده لایه لایه مو از دو طرف سر در حین بافت اضافه شود . بافت فرانسوی ایجاد می‌گردد. . در بافت فرانسوی از بافت ساده از رو استفاده می‌شود . در زیر چگونگی بافت آن نشان داده می‌شود.

دسته ای از مو را از جایی که می‌خواهید بافت شروع بشود جدا کنید.
fbhair2 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی

با فرو کردن انگشت نشانه و انگشت وسط مو به سه دسته ی مساوی تقسیم می‌شود.

fbhair3 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی

با کمک دست چپ این لایه را از بقیه مو جدا کنید. ابتدا یک بافت ساده ی سه تایی بزنید یعنی رشته ی سمت راست را به حالت ضربدر بر روی رشته ی وسطی بگذارید و رشته ی سمت چپ را بر روی رشته ی وسط فعلی بگذارید. در واقع تا اینجا شما فقط یک رج بافت ساده زده اید.

fbhair4 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی

از سمت راست سر یک رج مو جدا کنید.

fbhair5 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی

این رج جدا شده را بر روی رشته ی میانی فعلی بگذارید و یک بافت ساده بزنید. یعنی لایه ی سمت راست را بر روی لایه ی وسط که به آن رج جدید را اضافه کرده ایم بگذارید.

fbhair6 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی

همین کار را هم در سمت چپ سر می‌کنیم . یعنی یک رج از سمت چپ سر جدا می‌کنیم و به لایه ی وسطی اضافه کرده یک بافت ساده می‌زنیم.
fbhair7 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی

این کار را مرتب ادامه می‌دهیم یعنی به ترتیب از سمت چپ و راست رج‌های مو را جدا می‌کنیم و به لایه ی وسط اضافه می‌کنیم و یک بافت می‌زنیم .

fbhair8 L آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی
در نهایت انتهای مو را با روبان یا کش مو گره می‌زنیم .
IROZKCA33BODGCA9HPWDECA63PEXUCAJO24ZZCAPL8ET3CAR0FI52CALM02KUCAL5N8OXCA1PCVUYCA1RDX6VCA2SLYG3CASIZ5XWCA2964PKCAK3RO1OCARWE0FKCA5E7K70CA4MBFSXCA6SLT30 آموزش فارسی بافت موی زنانه به سبک فرانسوی
نظرات
 
پاسخ دهید »

 

شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر خودتون ثبت کنید.