Posts Tagged ‘استخدام بانک در سال 91’
-
جدیدترین
 

آگهی جدید استخدام بانک پاسارگاد بهمن ۹۰

از hosseinon فوریه 3, 2012
منظور تأمین سرمایه های انسانی مورد نیاز در امور دفتری به عنوان منشی و ماشین نویس ، از خانم ها و آقایان فارغ التحصیل” مقطع کارشناسی”  در رشته های زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی با شرایـط زیر بر اساس اولویـت های مورد نظر دعـوت به همکـاری می گردد … جهت خواندن به مشاهده […]