Posts Tagged ‘استخدام بانک در سال 91’
-
جعبه خبر
 
آگهی جدید دعوت به همکاری شرکت نفت در سال ۹۱

آگهی جدید استخدام بانک پاسارگاد بهمن ۹۰

از hosseinدر فوریه 3, 2012
منظور تأمین سرمایه های انسانی مورد نیاز در امور دفتری به عنوان منشی و ماشین نویس ، از خانم ها و آقایان فارغ التحصیل” مقطع کارشناسی”  در رشته های زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی با شرایـط زیر بر اساس اولویـت های مورد نظر دعـوت به همکـاری می گردد … جهت خواندن به مشاهده […]