Posts Tagged ‘کاندیداهای ریاست جمهوری 92’
-
جعبه خبر
 
کاندیداهای احتمالی دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری

کاندیداهای احتمالی دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری

از hosseinدر جولای 5, 2012
  با وجود اینکه نزدیک به یک سال تا انتخابات دهم ریاست جمهوری باقی مانده اما گمانه زنی ها بر سر کاندیداهای احتمالی احزاب و گروه های سیاسی آغاز شده و بازار انتخاب کاندیداها در رسانه ها و محافل سیاسی داغ است...